Διαθέσιμα Προγράμματα

Ολοκληρωμένο Πακέτο STS-01

Ολοκληρωμένο Πακέτο STS-01

€ 850

Ολοκληρωμένο πακέτο για το Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 που περιλαμβάνει την υποχρεωτική Θεωρητική και Πτητική εκπαίδευση & εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών:

 • Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)”
 • Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-01
που απαιτούνται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 ή Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινύνου PDRA-S01 στην Ειδική κατηγορία.

Ολοκληρωμένο Πακέτο STS-02

Ολοκληρωμένο Πακέτο STS-02

€ 1100

Ολοκληρωμένο πακέτο για το Τυποποιημένο Σενάριο STS-02 που περιλαμβάνει την υποχρεωτική Θεωρητική και Πτητική εκπαίδευση & εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών:

 • Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)”
 • Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-02
που απαιτούνται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-02 ή Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινύνου PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Ολοκληρωμένο Πακέτο STS-01 / 02

Ολοκληρωμένο Πακέτο STS-01 / 02

€ 1300

Ολοκληρωμένο πακέτο και για τα δύο Τυποποιημένα Σενάρια STS-01 & STS-02 που περιλαμβάνει την υποχρεωτική Θεωρητική και Πτητική εκπαίδευση & εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών:

 • Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)”
 • Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-01
 • Πιστοποιητικό πρακτικών δεξιοτήτων σε πτητικές λειτουργίες STS-02
που απαιτούνται για πτήσεις με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01 & STS-02 ή Προκαθορισμένη Εκτίμηση Κινύνου PDRA-S01 & PDRA-S02 στην Ειδική κατηγορία.

Θεωρία STS

Θεωρία STS

€ 600

Το πρόγραμμα Θεωρίας STS απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να λάβουν το "Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)" που απαιτείται για πτήσεις με Τυποποιημένα Σενάρια στην Ευρωπαϊκή Ειδική κατηγορία.
Περιλαμβάνει 8 Θεματικές Ενότητες θεωρητικής εκπαίδευσης στην ύλη STS και την διαδικτυακή εξέταση STS σε 40 ερωτήσεις.

Θεωρία STS/A2

Θεωρία STS/A2

€ 440

Το πρόγραμμα Θεωρίας STS/A2 απευθύνεται σε κατόχους πιστοποιητικού Α2 που επιθυμούν να λάβουν το "Πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων για πτητικές λειτουργίες στα Τυποποιημένα Σενάρια (STS)" που απαιτείται για πτήσεις με Τυποποιημένα Σενάρια στην Ευρωπαϊκή Ειδική κατηγορία.
Περιλαμβάνει 5 Θεματικές Ενότητες θεωρητικής εκπαίδευσης στην ύλη STS και την διαδικτυακή εξέταση STS σε 30 ερωτήσεις.

[Μόνο για κατόχους Πιστοποιητικού Α2]

Πτητική Εκπαίδευση STS-01

Πτητική Εκπαίδευση STS-01

€ 350

Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης στο Τυποποιημένο Σενάριο STS-01

 • Επτά (7) ώρες πτητική εκπαίδευση
 • VLOS πτήσεις
 • Πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση σε πτητικές λειτουργίες με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01
 • Απόκτηση του "Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-01"

Πτητική Εκπαίδευση STS-02

Πτητική Εκπαίδευση STS-02

€ 650

Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης στο Τυποποιημένο Σενάριο STS-02

 • Δέκα (10) ώρες πτητική εκπαίδευση
 • EVLOS / BVLOS πτήσεις
 • Πρακτική εκπαίδευση και αξιολόγηση σε πτητικές λειτουργίες με Τυποποιημένο Σενάριο STS-02
 • Απόκτηση του "Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-02"

Πτητική Εκπαίδευση STS-Combo

Πτητική Εκπαίδευση STS-Combo

€ 840

Πακέτο Πτητικής Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης στα Τυποποιημένα Σενάρια STS-01 & STS-02

 • Επτά (17) ώρες πτητική εκπαίδευση
 • VLOS / EVLOS / BVLOS πτήσεις
 • Πρακτική εκπαίδευση και Αξιολόγηση σε πτητικές λειτουργίες με Τυποποιημένο Σενάριο STS-01
 • Πρακτική εκπαίδευση και Αξιολόγηση σε πτητικές λειτουργίες με Τυποποιημένο Σενάριο STS-02
 • Απόκτηση του "Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-01"
 • Απόκτηση του "Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης εκπαίδευσης σε πρακτικές δεξιότητες STS-02"

Πρόγραμμα Α1-Α3 Basic

Πρόγραμμα Α1-Α3 Basic

€ 50


Το Α1-Α3 Basic καλύπτοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης της ανοιχτής κατηγορίας, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό για τις υποκατηγορίες Α1 και Α3 και περιλαμβάνει την θεωρητική εκπαίδευση στην ύλη Α1-Α3 (9 Θεματικές Ενότητες) και την διαδικτυακή εξέταση Α1-Α3 (40 ερωτήσεων).

Πρόγραμμα A1-A3 Plus

Πρόγραμμα A1-A3 Plus

€ 99


Το Α1-Α3 Plus περιλαμβάνει ό,τι ακριβώς και το Α1-Α3 Basic συν

 • Επικοινωνία με τον Εκπαιδευτή για υποστήριξη και επίλυση αποριών ("ask the coach")
 • 2ωρο "ζωντανό" μάθημα ZOOM με τον Εκπαιδευτή προετοιμασίας για τις εξετάσεις Α1-Α3
 • Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης σε PDF 


Πρόγραμμα Α1/Α2/Α3 Basic

Πρόγραμμα Α1/Α2/Α3 Basic

€ 200


Το Α1/Α2/Α3 Basic απευθύνεται σε όσους θέλουν να λάβουν πιστοποιητικό για την υποκατηγορία Α2, αλλά δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Α1-Α3 και περιλαμβάνει την θεωρητική εκπαίδευση στην ύλη Α1-Α3 (9 Θεματικές Ενότητες) και Α2 (3 Θεματικές Ενότητες), καθώς και δύο διαδικτυακές εξετάσεις Α1-Α3 (40 ερωτήσεων) και Α2 (30 ερωτήσεων).


Πρόγραμμα Α1/Α2/Α3 Plus

Πρόγραμμα Α1/Α2/Α3 Plus

€ 250


Το Α1/A2/Α3 Plus περιλαμβάνει ό,τι ακριβώς και το Α1/A2/Α3 Basic συν

 • Επικοινωνία με τον Εκπαιδευτή για υποστήριξη και επίλυση αποριών ("ask the coach")
 • 2ωρο "ζωντανό" μάθημα ZOOM με τον Εκπαιδευτή προετοιμασίας για τις εξετάσεις Α1-Α3 και Α2
 • Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης σε PDF 

Πρόγραμμα A2 Basic

Πρόγραμμα A2 Basic

€ 160


Το  Α2 Basic απευθύνεται σε κατόχους πιστοποιητικού Α1-Α3 που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό για την υποκατηγορία Α2 και περιλαμβάνει την θεωρητική εκπαίδευση στην ύλη Α2 (3 Θεματικές Ενότητες) και την διαδικτυακή εξέταση Α2 (30 ερωτήσεων).

Πρόγραμμα Α2 Plus

Πρόγραμμα Α2 Plus

€ 210


Το  Α2 Plus περιλαμβάνει ό,τι ακριβώς και το Α2 Basic συν

 • Επικοινωνία με τον Εκπαιδευτή για υποστήριξη και επίλυση αποριών ("ask the coach")
 • 2ωρο "ζωντανό" μάθημα ZOOM με τον Εκπαιδευτή προετοιμασίας για τις εξετάσεις Α2
 • Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης σε PDF 

Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης Basic

Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης Basic

€ 80

[2 ΩΡΕΣ]

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός δεν καθιστά υποχρεωτική την πτητική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο στην ανοιχτή κατηγορία. Η πτητική επάρκεια του χειριστή και η άρτια γνώση όλων των λειτουργιών του drone είναι στοιχεία που χρειάζονται σε μια πτήση για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και των άλλων. Οι έμπειροι εκπαιδευτές της Heliland είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσουν και να σας μάθουν να πετάτε με ασφάλεια.

Το πτητικό πρόγραμμα Basic περιλαμβάνει:

1 ώρα θεωρία:

 • Επίδειξη και επεξήγηση βασικών λειτουργιών του drone
 • Εξοικείωση με εφαρμογή
 • Επίδειξη και επεξήγηση βασικών ασκήσεων χειρισμού

1 ώρα πτήση:

 • Απογείωση και Προσγείωση σε βασικό προσανατολισμό (tail-in)
 • Αιώρηση (hover) σε βασικό προσανατολισμό (tail-in)
 • VLOS πτήση σε βασικό προσανατολισμό (tail-in)

Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης Plus

Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης Plus

€ 160

[4 ΩΡΕΣ]

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός δεν καθιστά υποχρεωτική την πτητική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό κέντρο στην ανοιχτή κατηγορία. Η πτητική επάρκεια του χειριστή και η άρτια γνώση όλων των λειτουργιών του drone είναι στοιχεία που χρειάζονται σε μια πτήση για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και των άλλων. Οι έμπειροι εκπαιδευτές της Heliland είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγήσουν και να σας μάθουν να πετάτε με ασφάλεια.

Το πτητικό πρόγραμμα Plus περιλαμβάνει:

1 ώρα θεωρία:

 • Επίδειξη και επεξήγηση βασικών λειτουργιών του drone
 • Εξοικείωση με εφαρμογή
 • Επίδειξη και επεξήγηση βασικών ασκήσεων χειρισμού
 • Βασική Νομοθεσία
 • Επιχειρησιακοί περιορισμοί

3 ώρες πτήση:

 • Απογείωση και Προσγείωση
 • Αιώρηση (hover) στους 4  βασικούς προσανατολισμούς (tail-in, 90, 180, 270)
 • VLOS πτήση σε βασικούς προσανατολισμούς
 • Επιχειρησιακές διαδικασίες: προ πτήσης, κατά την πτήση, μετά την πτήση
 • Χρήση check lists
 • Αναγνώριση και μετριασμός κινδύνων
 • Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
 • Επεξήγηση Δήλωσης πρακτικής αυτοεκπαίδευσης